Rinkos ir knygos santykis (formulė, pavyzdžiai) Skaičiavimai ir interpretacijos

Kas yra rinkos ir knygos santykis?

Terminas „Rinkos ir knygos santykis“ reiškia finansinio vertinimo metriką, kuris naudojamas vertinant dabartinę įmonės rinkos vertę, palyginti su jos balansine verte. Bendrovės akcijų rinkos vertė iš esmės reiškia dabartinę visų jos akcijų kainą.

Kita vertus, įmonės buhalterinė vertė yra grynoji suma, likusi tuo atveju, jei įmonė likviduoja visą savo turtą ir grąžina visus įsipareigojimus.

Formulė

Skaičiavimą galima atlikti dviem būdais:

Šį santykį galima apskaičiuoti padalijus akcijų rinkos vertę iš vienos įmonės akcijos buhalterinės vertės. Matematiškai jis vaizduojamas kaip

1) Rinkos ir knygos santykio formulė = akcijų rinkos vertė / vienos akcijos balansinė vertė

Kita vertus, ją taip pat galima apskaičiuoti padalijus rinkos kapitalizaciją iš bendros įmonės buhalterinės vertės ar materialinės grynosios vertės.

Formulė atstovaujama kaip

2) Rinkos ir knygos santykio formulė = rinkos kapitalizacija / bendra buhalterinė vertė

Rinkos ir knygos santykio apskaičiavimo žingsniai

Formulė apskaičiuojama atliekant šiuos veiksmus:

1 žingsnis: Pirma, surinkite dabartinę akcijų rinkos vertę, kurią lengvai galite įsigyti vertybinių popierių rinkoje. Dabar surinkite neapmokėtų bendrovės akcijų skaičių ir nustatykite rinkos kapitalizaciją padauginę dabartinę akcijų kainą ir neapmokėtų akcijų skaičių.

Rinkos kapitalizacija = dabartinė akcijų kaina * neapmokėtų akcijų skaičius.

2 žingsnis: Tada iš balanso nustatykite bendrą įmonės buhalterinę vertę arba grynąją vertę. Grynąją vertę galima apskaičiuoti iš viso įmonės turto atėmus visus įsipareigojimus, pageidaujamas atsargas ir nematerialųjį turtą.

Bendra apskaitinė vertė = Bendras turtas - Iš viso įsipareigojimų - Pirmenybinės atsargos - Nematerialusis turtas

3 žingsnis: Galiausiai skaičiavimą galima užbaigti padalijus rinkos kapitalizaciją iš bendros įmonės balansinės vertės, kaip parodyta žemiau.

Rinkos ir knygos santykis = rinkos kapitalizacija / bendra balansinė vertė

Rinkos ir knygos santykio pavyzdžiai (naudojant „Excel“ šabloną)

Pažiūrėkime keletą paprastų ir išplėstinių pavyzdžių, kad geriau jį suprastume.

Šį „Market to Book Ratio Excel“ šabloną galite atsisiųsti čia - „Market to Book Ratio Excel“ šabloną

1 pavyzdys

Imkime pavyzdį Deivido, kuris ketina investuoti į baldų bendrovę „ABC Ltd“, kuri yra viešai prekiaujama įmonė. ABC Ltd turi 10 000 apyvartinių akcijų, kurių prekyba kainuoja 50 USD už akciją. Bendrovė balanse nurodė 300 000 USD grynąją vertę paskutinės praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienos dieną. Apskaičiuokite ABC Ltd. rinkos ir knygos santykį

Atsižvelgiant į tai, bendra buhalterinė vertė = 300 000 USD

Žemiau pateikiami ABC Ltd. skaičiavimo duomenys.

Todėl rinkos kapitalizaciją galima apskaičiuoti kaip

Rinkos kapitalizacija = dabartinė akcijų kaina * neapmokėtų akcijų skaičius

= 50 USD * 10 000

Rinkos kapitalizacija = 500 000 USD

Todėl ABC Ltd santykį galima apskaičiuoti taip:

= 500 000 USD / 300 000 USD

= 1,67

Daugiau nei vieno santykis rodo, kad investuotojai vertina įmonę labiau nei jos balansinė vertė.

2 pavyzdys

Paimkime „Apple Inc.“ pavyzdį. 2019 m. Kovo 1 d. Dabartinė kiekvienos „Apple Inc.“ akcijos rinkos vertė siekė 174,97 USD ir 4 745 398 000 neveikiančių akcijų. Paskutinė pranešta bendrovės grynoji vertė siekė 118 255 318 160 USD. Apskaičiuokite „Apple Inc.“ rinkos ir knygos santykį

Pateikta bendra buhalterinė vertė = 118 255 318 160 USD

Žemiau pateikiami „Apple Inc.“ skaičiavimo duomenys.

Todėl rinkos kapitalizaciją galima apskaičiuoti kaip

Rinkos kapitalizacija = dabartinė akcijų kaina * neapmokėtų akcijų skaičius

= 174,97 USD * 4 745 398 000 USD

Rinkos kapitalizacija = 830 302 288 060 USD

Todėl „Apple Inc.“ santykį galima apskaičiuoti taip:

= 830 302 288 060 USD / 118 255 318 160 USD

= 7.02

Didelis santykis tiesiog pateisina investuotojų pasitikėjimą „Apple Inc.“ prekės ženklu ir jo ateities augimo perspektyvomis.

Rinkos ir knygos santykio skaičiuoklė

Galite naudoti toliau pateiktą formulės skaičiuoklę

Rinkos kapitalizacija
Bendra buhalterinė vertė
Rinkos ir knygos santykio formulė
 

Rinkos ir knygos santykio formulė =
Rinkos kapitalizacija
=
Bendra buhalterinė vertė
0
= 0
0

Interpretacija

Investuotojų požiūriu, formulė yra labai svarbus santykis, nes ji padeda jiems nuspręsti, ar akcijos yra pervertintos, ar nepakankamai įvertintos.

  • Jei santykis yra mažesnis nei vienas, tai gali reikšti faktą, kad akcijos yra nepakankamai įvertintos, tokiu atveju tai gali būti vertinama kaip gera investicija, nes tikimasi, kad akcijų kaina atšoks.
  • Jei santykis yra didesnis nei vienas, tai gali reikšti, kad akcijos yra pervertintos, tokiu atveju tai gali būti ne itin gera investicija, nes dėl aukštos kainos gali nepalaikyti tvirta įmonės perspektyva, nors tai ne visada gali būti tiesa .

Tačiau formulė taip pat turi tam tikrų apribojimų, kaip ir dauguma kitų finansinių rodiklių. Viena iš pagrindinių santykio problemų yra ta, kad neatsižvelgiama į įmonės nematerialiojo turto vertę (pvz., Prekės ženklo nuosavybę, prestižą, patentą ir kt.), Kuri šiandieniniame pasaulyje pripažįstama tikrai vertinga. Taigi šis koeficientas yra retai naudingas vertinant įmonę, kurios didelė turto dalis yra nematerialiojo turto dalis. Tokių įmonių pavyzdžiai gali būti IT įmonės ar kitos žiniomis grįstos įmonės.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found