Banko vekselis ir patvirtintas čekis 8 populiariausi skirtumai (su infografika)

Skirtumas tarp banko vekselio ir patvirtinto čekio

Banko juodraštis yra finansinė priemonė, kurią mokėtojo prašymu bankas išleidžia nurodyto subjekto naudai, kai mokėjimą jau gauna bankas ir suma pervedama tam subjektui, kai ji pateikiama, o patvirtintą čekį išrašo asmuo, kuris turi sąskaitą banke gavėjo naudai, kai suma pateikiama iš tos sąskaitos gavėjui po pateikimo, atsižvelgiant į tai, ar yra emitento lėšų.

Sertifikuoti čekiai ir banko vekseliai yra keletas bankų savo klientams teikiamų paslaugų, padedančių jiems atsiskaityti už prekes ir paslaugas. Nors jie skamba panašiai, yra keletas taškų, kuriais jie skiriasi. Abi šios priemonės yra iš banko sąskaitoje esančių lėšų. Tikslas yra tas pats, tačiau metodas tam pačiam tikslui pasiekti yra skirtingas. Suprasti, kaip veikia šie prietaisai, svarbu pasirinkti tinkamą jūsų situacijai.

Šiais laikais daugelis įmonių priima atsiskaitymus kortelėmis, tačiau kartais reikalinga apyvartinė priemonė, pavyzdžiui, patvirtintas čekis ir banko vekselis. Abu jie laikomi grynaisiais.

Pagrindinis skirtumas daugiausia priklauso nuo to, kas juos išduoda ir kuriame etape bankas iš sąskaitos paima sumą čekiui padengti.

Banko vekselis ir sertifikuota čekių infografika

Pagrindiniai skirtumai

Pagrindiniai skirtumai yra šie:

 • Pagrindinis skirtumas yra tas, kad klientai naudoja patvirtintą čekį atsiskaitydami už prekes ir paslaugas, o banko vekselis yra priemonė, kurią galima naudoti tiems patiems, išskyrus tuos atvejus, kai bankas pateikia
 • Sąskaitos savininkas yra čekio davėjas. Kita vertus, banko juodraščio atveju bankas jį išleidžia. Prašantis savininkas yra stalčius, o gaunanti šalis yra gavėjas
 • Banko juodraščiui parašo nereikia, kita vertus, patvirtintiems čekiams reikalingas parašas ir jie tvarkomi, kai banko darbuotojas tai patvirtina. Tai reiškia, kad yra pakankamai lėšų sertifikuotam čekiui apdoroti
 • Kaip ir pirmiau pateiktame punkte, siūloma, kad už patvirtintą čekį mokama daugiau nei iš banko vekselio, nes jis yra patvirtintas ir pasirašytas. Banko juodraščiai yra linkę į sukčiavimą ir taip pat gali būti netinkamai naudojami, todėl už juos imami mokesčiai taip pat yra mažesni
 • Banko juodraštyje reikalaujama nurodyti datą, mokėtiną sumą ir gavėjo vardą. Panašiai kaip ir patvirtintam čekiui reikalinga informacija yra data, vardas, suma (žodžiais ir paveikslu), taip pat parašas
 • Banko juodraščio procesas yra toks:
  1. Banko juodraščio atveju yra bankų atstovai, kurie veikia kaip tarpininkai.
  2. Bankas išduoda juodraštį pagal jūsų prašymą, tačiau jį apdoroja tik patikrinęs, ar sąskaitoje yra pakankamai lėšų čekiui padengti.
  3. Šiuo metu bankas išskaičiuoja sumą iš jūsų banko sąskaitos.
  4. Procesas yra baigtas, kai gavėjas deponuoja arba išgrynina juodraštį
 • Sertifikuoto patikrinimo procesas yra toks:
  1. Atestuoto čekio atveju taip pat dalyvauja tarpininkas, kuris yra banko darbuotojas
  2. Banko darbuotojas patikrina, ar emitentas turi pakankamai lėšų sąskaitoje
  3. Patvirtinus, darbuotojas ją apdoroja. Suma išskaičiuojama darbuotojui ją patvirtinus

Banko vekselio ir sertifikuoto čekio palyginamoji lentelė

Pagrindas Banko juodraštis Patvirtintas čekis
Pagrindinis skirtumas Banko juodraštį išleidžia bankai ir jie yra garantuoti Čekius išduoda klientai ir jie nėra garantuojami, tačiau patvirtintas čekis yra panašus, išskyrus tai, kad banko darbuotojas patikrina, ar fonde yra galimybė atlikti mokėjimą, tą sumą laiko nuošalyje, tada pasirašo arba patvirtina, kad suma yra
Reikšmė Banko juodraštis yra mokėjimo priemonė, kurią išduoda bankas mokėtojo prašymu Tai mokėjimo priemonė, leidžianti įmonėms ir asmenims atsiskaityti už operacijas. Šią galimybę teikia bankas, kuriame yra stalčiaus sąskaita
Emitentas Banko juodraštį bankas išduoda paprašęs savo klientų. Bankas tiesiogiai perveda į banko sąskaitą, kuri gali būti tame pačiame banke ar kitame banke Patvirtintą čekį išrašo klientas, kuris turi sąskaitą banke ir nurodo bankui sumokėti nurodytam asmeniui arba čekio turėtojui.
Parašas Banko juodraščiui nereikia kliento parašo. Tačiau yra patvirtintas banko juodraštis, kurį pasirašo banko pareigūnas, todėl jis yra saugesnis Patvirtintam čekiui reikalingas klientų parašas. Be to, bankas patvirtina čekį, prie parašo pridėdamas žodį „Patvirtinta“
Procesas 1. Banko juodraščio atveju yra bankų atstovai, kurie veikia kaip tarpininkai.

2. Bankas išduoda juodraštį pagal jūsų prašymą, tačiau jį apdoroja tik patikrinęs, ar sąskaitoje yra pakankamai lėšų čekiui padengti.

3. Šiuo metu bankas išskaičiuoja sumą iš jūsų banko sąskaitos.

Procesas yra baigtas, kai gavėjas deponuoja arba išgrynina juodraštį

1. Atestuoto čekio atveju taip pat dalyvauja tarpininkas, kuris yra banko darbuotojas

2. Banko darbuotojas patikrina, ar emitentas turi pakankamai lėšų sąskaitoje

3. Kai tai patvirtinama, darbuotojas ją apdoroja. Suma išskaičiuojama darbuotojui ją patvirtinus

Sustabdyti mokėjimą Galimas būdas sustabdyti mokėjimą už banko vekselį yra tada, kai jis yra pamestas ar sunaikintas. Vietoj to bankas gali pateikti pakeitimo emisijos projektą Patvirtintas čekis garantuoja, kad mokėjimas bus atliktas, tai reiškia, kad negalima sustabdyti mokėjimo po to, kai išduodamas patvirtintas čekis
Saugumas Bankai ima mažesnį mokestį už banko vekselį, palyginti su patvirtintu čekiu Patvirtintas čekis garantuojamas ir bankai už jo išrašymą ima didesnį mokestį
Informacija Data, mokėtina suma, gavėjo vardas, pavardė Data, vardas, suma žodžiais ir skaičiais, parašas

Išvada

Būtina suprasti abi šias banko teikiamas priemones. Tiek patvirtintą čekį, tiek banko juodraštį pateikia bankas ir jie plačiai naudojami. Skirtingos šalys turi skirtingus pavadinimus ir, nors kelias yra skirtingas, galutinis rezultatas yra tas pats. Šios priemonės padeda atsiskaityti už prekes ir paslaugas. Todėl labai svarbu suprasti šias priemones, kad būtų galima nuspręsti, kokias situacijas naudoti