Įmonės vertės formulė Žingsnis po žingsnio EV skaičiavimo vadovas

„Enterprise Value Formula“ yra ekonominė priemonė, atspindinti visą Verslo vertę, įskaitant užtikrintus ir neužtikrintus kreditorius bei bendrovės nuosavus ir privilegijuotus akcininkus, ir dažniau naudojama įsigyjant kitą verslą arba sujungiant dvi ar daugiau bendrovių sinergijai sukurti.

Kas yra įmonės vertės formulė?

Bendrovės įmonės vertę idealiu atveju galima apibrėžti kaip sumą, kuri atspindi visas įmonės išlaidas tuo atveju, jei kuris nors investuotojas ketina ją įsigyti 100 proc. Įmonės vertės formulė apskaičiuojama susumavus įmonės rinkos kapitalizaciją, pageidaujamas akcijas, neapmokėtą skolą ir mažumos dalį ir atėmus iš balanso gautus pinigus ir pinigų ekvivalentus. Pinigai ir pinigų ekvivalentai atimami iš įmonės vertės nuo to momento, kai buvo įsigytos visos įmonės nuosavybės teisės; grynųjų pinigų likutis iš esmės priklauso naujam savininkui. Matematiškai jis vaizduojamas kaip

Įmonės vertės formulė = rinkos kapitalizacija + pageidaujamos akcijos + neapmokėta skola + mažumos palūkanos - pinigai ir pinigų ekvivalentai

Žingsnis po žingsnio „Enterprise Value Formula“ taikymas

Įmonės vertės lygtį galima apskaičiuoti atlikus šiuos šešis paprastus veiksmus:

1 žingsnis: Pirma, dabartinę bendrovės akcijos kainą reikia sužinoti iš vertybinių popierių rinkos, o tada iš balanso reikia surinkti apmokėtų nuosavybės akcijų skaičių. Dabar dabartinę akcijų rinkos kapitalizaciją galima gauti padauginus iš dabartinės vienos akcijos kainos su neapmokėtu apmokėtų akcijų skaičiumi.

2 žingsnis: Dabar dabartinė pageidaujamų akcijų vertė apskaičiuojama akcijos nominalią vertę padauginus iš neapmokėtų privilegijuotųjų akcijų skaičiaus, kurie abu yra balanse.

3 žingsnis: Dabar dabartinis negrąžintas skolos likutis apskaičiuojamas pridedant finansinius įsipareigojimus, tokius kaip banko paskolos ir įmonių obligacijos, kurie vėl yra balanse.

4 žingsnis: Dabar mažumos dalis yra užfiksuota, kaip nurodyta balanse.

5 žingsnis: Dabar pinigai ir pinigų ekvivalentai apskaičiuojami pridedant grynųjų pinigų likutį ir fiksuotuosius indėlius bei einamosios sąskaitos indėlius bankuose, kurie vėl minimi balanso trumpalaikio turto skyriuje.

6 žingsnis: Galiausiai įmonės vertė gaunama pridėjus 1–4 žingsnyje gautas vertes ir atimant 5 veiksmo vertę, kaip parodyta toliau,

Įmonių vertės formulės pavyzdžiai

Paimkime keletą pavyzdžių prie pažangių pavyzdžių, kad suprastume „Enterprise Value“.

Šį „Enterprise Value Formula Excel“ šabloną galite atsisiųsti čia - „Enterprise Value Formula Excel“ šablonas

1 pavyzdys

Tarkime, kad įmonė ABC Limited turi šią finansinę informaciją:

 • Neapmokėtos akcijos: 2 000 000
 • Dabartinė akcijos kaina: 3 USD
 • Bendra skola: 3 000 000 USD
 • Bendra grynųjų pinigų suma: 1 000 000 USD

Todėl duota

 • Rinkos kapitalizacija = 2 000 000 * 3 USD = 6 000 000 USD
 • Pageidaujama akcija = 0 USD
 • Neapmokėta skola = 3 000 000 USD
 • Mažumos palūkanos = 0 USD
 • Pinigai ir pinigų ekvivalentai = 1 000 000 USD

Pagal pirmiau pateiktą formulę „ABC Limited“ įmonės vertė gali būti apskaičiuojama taip:

 • EV formulė = rinkos kapitalizacija + pageidaujama akcija + neapmokėta skola + mažumos palūkanos - pinigai ir pinigų ekvivalentai
 • Įmonės vertė = 6 000 000 USD + 0 + 3 000 000 USD + 0–1 000 000 USD
 • Įmonės vertė = 8 000 000 USD arba 8 mln. USD

2 pavyzdys

Paimkime realų „Apple Inc.“ metinės ataskaitos, pateiktos 2018 m. Rugsėjo 29 d., Pavyzdį. Turima ši informacija:

Todėl duota

 • Rinkos kapitalizacija (milijonai) = 4754,99 * 225,74 USD = 1 073 391 USD
 • Pageidaujama akcija = 0 USD
 • Neapmokėta skola (milijonai) = 11 964 USD + 102 519 USD = 114 483 USD
 • Mažumos palūkanos = 0 USD
 • Pinigai ir pinigų ekvivalentai (milijonai) = 25 913 USD

Pagal aukščiau pateiktą formulę „Apple Inc.“ įmonės vertė gali būti apskaičiuojama taip:

 • EV formulė = rinkos kapitalizacija + pageidaujama akcija + neapmokėta skola + mažumos palūkanos - pinigai ir pinigų ekvivalentai
 • Įmonės vertė „ Apple Inc.“ (milijonai) = 1 073 391 USD + 0 + 114 483 USD + 0 - 25 913 USD
 • Įmonės vertė „ Apple Inc.“ (milijonai) = 1 161 961 USD
 • Todėl „Apple Inc.“ įmonės vertė 2018 m. Rugsėjo 29 d. Siekė maždaug 1161,96 mlrd. USD arba 1,16 trln.

Įmonės vertės skaičiuoklė

Galite naudoti šią įmonės vertės skaičiuoklę.

Rinkos kapitalizacija
Pageidaujamos akcijos
Neapmokėta skola
Mažumos interesai
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Įmonės vertės formulė =
 

Įmonės vertės formulė = Rinkos kapitalizacija + privilegijuota akcija + neapmokėta skola + mažumos palūkanos - pinigai ir pinigų ekvivalentai
0 + 0 + 0 + 0 - 0 = 0

Aktualumas ir naudojimas

Įmonės vertės svarba yra ta, kad ji padeda įvertinti įmonės vertę. Be to, įmonės vertė taip pat gali būti vertinama kaip teorinė įsigyjamos įmonės perėmimo kaina, nes ji atspindi negrąžintos skolos poveikį ir grynųjų pinigų likutį, kurį taip pat perima įsigyjantis asmuo per ataskaitinį laikotarpį. sandorį. Tačiau negrąžintos skolos įsigijimas padidina įsigijimo kainą, turimo grynųjų pinigų likučio įsigijimas šiek tiek sumažina įsigijimo kainą.

Atsižvelgiant į tai, kad skolos dalis įtraukiama į įmonės vertę, tai leidžia palyginti skirtingų kapitalo struktūrų įmones, o tai galiausiai padeda apsispręsti dėl įsigijimo. Įmonės vertę įsigyjantis ūkio subjektas gali palyginti skirtingų įmonių, kuriose jis ketina pirkti kontrolinius akcijų paketus, grąža.

Apskaičiuokite įmonės vertę „Excel“

Paimkime „Apple Inc.“ pavyzdį, paminėtą EV formulės pavyzdyje Nr. 2, kad „Excel“ šablone parodytume, kaip reikia apskaičiuoti įmonės vertę:

Žemiau pateiktame šablone pateikiami „Apple Inc“ 2018 m. Rugsėjo mėn. Duomenys, kad būtų galima apskaičiuoti įmonės vertę.

Žemiau pateiktame „Excel“ šablone mes naudojome „Enterprise Value“ apskaičiavimą, kad rastume „Apple Inc.“ įmonės vertę.

Taigi įmonės vertės apskaičiavimas bus: -