EBITDA prieš veiklos pajamas 5 populiariausi skirtumai (su infografika)

EBITDA ir veiklos pajamų skirtumai

EBITDA ir veiklos pajamos - Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) dažnai naudojamas įmonės pelningumui nustatyti. EBITDA yra rodiklis, naudojamas įvairių įmonių lyginamajai analizei pateikti. Tai yra viena iš svarbiausių finansinių priemonių, naudojamų vertinant skirtingo dydžio, struktūros, mokesčių ir nusidėvėjimo firmas.

  • EBITDA = EBIT + nusidėvėjimas + amortizacija. Arba
  • EBITDA = grynasis pelnas + palūkanos + mokesčiai + nusidėvėjimas + amortizacija

Nusidėvėjimas yra materialiojo turto vertės sumažėjimas laikui bėgant dėl ​​naudojimo, dėl kurio materialusis turtas nusidėvi.

Amortizacija yra finansinė technika, naudojama palaipsniui sumažinti įmonės nematerialiojo turto vertę.

Veiklos pajamos dažnai naudojamos siekiant sužinoti, kiek įmonės pajamų galima paversti pelnu. Veiklos pajamos yra terminas, kuris naudojamas apskaičiuojant pelną, gautą iš įmonės veiklos. Ją galima apskaičiuoti iš bendrųjų pajamų atėmus visas išlaidas.

  • Veiklos pajamos = bendrosios pajamos - veiklos sąnaudos
  • Bendrosios pajamos = grynasis pardavimas - parduotų prekių savikaina

Veiklos pajamos ir EBITDA šiek tiek skiriasi viena nuo kitos. Taip, veiklos pajamos palyginti su EBITDA rodo įmonės uždirbtą pelną. EBITDA parodo pelną, įskaitant palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją. Tačiau veiklos pajamos nurodo pelną po to, kai buvo padengtos tokios veiklos sąnaudos kaip amortizacija ir amortizacija.

EBITDA ir veiklos pajamų infografika

Pateikiame 5 svarbiausius skirtumus, kad geriau jį suprastume.

Pagrindiniai EBITDA ir veiklos pajamų skirtumai

Čia pateikiami pagrindiniai jų skirtumai.

  • Pirmasis skirtumas tarp veiklos pajamų ir EBITDA yra palūkanų ir mokesčių naudojimas. EBITDA yra rodiklis, apskaičiuojantis įmonės pajamas prieš sumokant išlaidas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją. Kita vertus, veiklos pajamos yra rodiklis, kuris apskaičiuoja įmonės pelną sumokėjus veiklos išlaidas. Jame nėra palūkanų ir mokesčių.
  • EBITDA naudojama norint sužinoti bendrą įmonės potencialą. Veiklos pajamos nustato įmonės generuojamas pajamas, kurias galima konvertuoti į pelną.
  • EBITDA nėra oficiali priemonė pagal GAAP. Taigi įmonės tuo naudojasi siekdamos maksimaliai padidinti įmonės uždarbį. Veiklos pajamos yra oficiali priemonė pagal BAP ir įmonės negali jose koreguoti.
  • EBITDA yra populiari, nes ją galima naudoti skirtingo dydžio, struktūros, mokesčių ir interesų įmonėse. EBITDA taip pat gali būti naudojama analizuojant ir lyginant įmones. Kita vertus, veiklos pajamos yra pajamos, kurios laikomos pajamomis iš veiklos. Pagrindinis skirtumas tarp veiklos pajamų ir grynųjų pajamų yra pajamų iš kitų šaltinių elementas.
  • EBITDA galima įvertinti prie EBIT pridėjus nusidėvėjimą ir amortizaciją. Jį taip pat galima apskaičiuoti prie grynojo pelno pridedant palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją. Kita vertus, veiklos pajamos apskaičiuojamos iš bendrųjų pajamų atėmus veiklos sąnaudas.

Taigi, koks yra pagrindinis skirtumas tarp EBITDA ir veiklos pajamų?

EBITDA ir veiklos pajamų skirtumai

Pažvelkime į galvos skirtumus.

Palyginimo pagrindas 

EBITDA

Veiklos pajamos

Apibrėžimas

EBITDA yra rodiklis, naudojamas apskaičiuojant įmonės pelningumą.

Veiklos pajamos yra rodiklis, kuris naudojamas siekiant nustatyti įmonės veiklos pelno sumą.

Panaudota

Apskaičiuoti organizacijos uždarbio potencialą.

Norėdami sužinoti, kiek pajamų galima paversti pelnu.

Skaičiavimas

EBITDA = EBIT + nusidėvėjimas + amortizacija.

Arba

EBITDA = grynasis pelnas + palūkanos + mokesčiai + nusidėvėjimas + amortizacija

Veiklos pajamos = grynasis pardavimas - parduotų prekių kaina - veiklos išlaidos

Pripažinimas

EBITDA nėra oficiali GAAP priemonė.

Veiklos pajamos yra oficiali GAAP priemonė.

Koregavimai

Koregavimai atliekami tokiais elementais kaip įmonės nusidėvėjimas ir amortizacija, kuri yra EBITDA dalis.

Ne kaip tokia.

Paskutinės mintys

EBITDA ir veiklos pajamų rodikliai naudojami norint sužinoti įmonės pelningumą. EBITDA ieško pajamų generuojančių įmonės pajėgumų. Veiklos pajamos atsižvelgia į pajamas, kurias galima pakeisti į pelną.

Kaip investuotojas, priimdami sprendimą turite atsižvelgti į veiklos pajamas ir EBITDA. Tačiau tik šių dviejų rodiklių nepakanka, kad būtų galima tinkamai įvertinti įmonės finansinę būklę. Jūs taip pat turite pažvelgti į kitus rodiklius, kad suprastumėte, kaip valdoma įmonė. Peržiūrėję visus kitus rodiklius, galėsite suprasti holistinį įmonės požiūrį, kad galėtumėte protingai apsispręsti dėl investicijos.