Atskleidimo pareiškimas (apibrėžimas, pavyzdžiai) Kaip tai veikia?

Kas yra atskleidimo pareiškimas?

Atskleidimo pareiškimas yra oficialus dokumentas, kuris yra asmens, organizacijos ar vyriausybės išduodamų dokumentų sąrašo dalis. Netechnine kalba pateikiama įvairi pagrindinė ir svarbi informacija, skirta pranešti apie sutarčių sąlygas kitoms šalims ar sutartininkams. , paprastai vidutinis žmogus.

Paaiškinimas

Paprasčiau tariant, atskleidimas reiškia informacijos paaiškinimą ar paviešinimą kitiems. Taigi atskleidimo pareiškimas gali būti rašytinis arba žodinis pareiškimas, kuriame apibūdinama įvairi reikalinga ar tariama išreikšti informacija. Bet, kalbant bendrai, tai nurodo organizacijos išduotą dokumentą, kuriame nurodomi skirtingi faktai ir terminai. Pavyzdžiui, jei finansinė operacija vyksta su organizacija ir žmonėmis apskritai, dokumente yra daugybė sąlygų, kurių pasaulietis negalėjo suprasti. Tai yra esminės abiejų šalių sudarytos sutarties sąlygos.

Paskelbimo pareiškimo tikslas

Pats atskleidimo pareiškimo tikslas yra perduoti svarbiausių terminų, sąlygų ir sąlygų bei sutarties neįtraukimo, įtraukimo ir pan. Žinias net mėgėjiškam asmeniui suprantama kalba. Joje kaupiama visa informacija ir užtikrinama klientui investicijų, draudimo, hipotekos ar įvairių kitų operacijų teisėtumas ir saugumas. Atskleidimo pareiškime užtikrinama, kad apie viską klientams pranešama taip, kaip tai suvokia organizacija, ir nėra neteisingo bendravimo ar aiškinimo. Jame taip pat išdėstytos visos nuostatos, susijusios su sutartimi, taip pat klientų pareigos ir atsakomybė.

Atskleidimo pareiškimo pavyzdžiai

1 pavyzdys

Į tipišką paskolos išrašą, pvz., Paskolą studentams, hipoteką, būsto paskolą, transporto priemonės paskolą, nekilnojamojo turto paskolą ir kt., Įtraukiama atskleidimo ataskaita. Jame nurodoma organizacijos pavadinimas, paskolos šalis, patvirtinimas, data ir vieta, kur dokumentas buvo pasirašytas, pagrindinės sąlygos, tokios kaip paskolos trukmė, paskaičiuotos palūkanos, metinė procentinė norma, bendri apdorojimo mokesčiai, paskolos ataskaita, išankstinio apmokėjimo terminai ir įvairi kita informacija, įskaitant terminus, susijusius su mokėjimų nevykdymu ir pan.

2 pavyzdys

Kitas pavyzdys gali būti draudimo sutartis tarp draudiko ir apdraustojo. Šiais laikais plačioji visuomenė žino apie draudimą ir juo gerai prekiauja vyriausybė. Draudimo atskleidimo pareiškime yra draudimo pavadinimas kartu su įvairiais vairuotojais, tokiais kaip draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, sveikatos draudimas ir kt. Be to, jame paaiškinamos tam tikros situacijos, kai draudimo apsauga negalioja. Draudimo bendrovės nurodytos sąlygos, tokios kaip genetinė informacija, pašalinimo išlyga ir su nominacija susijusi informacija, taip pat yra kelios svarbios teiginio sritys.

Investuojant į įvairius vertybinius popierius ar IRA, ataskaitoje pateikiamos sąlygos, apibrėžiančios visą sutartį, investavimo taisyklės ir reglamentai, baudos, lėšų, indėlių, lėšų atsiėmimo ir kt. Tvarkingumas. Paprastai tai suteikia asmeniui pakankamai laiko perskaityti ir perduoti susitarimą, kad jis grįžtų jį išduodančiai organizacijai.

Kas yra įtraukta?

Atskleidimo pareiškimą gali sudaryti kelios temos, pirkimas gali skirtis nuo sutarties iki sutarties tipo. Nepaisant nevienodumo, jame minimi kai kurie terminai, kurie yra gerai žinomi beveik visiems tokiems teiginiams. Tai paminėti čia.

  • Pirma, pareiškime nurodomas sutarties ar dokumento pavadinimas, paprastai jis rašomas paryškintomis ir didžiosiomis raidėmis. Keli pretenzijų pavyzdžiai gali būti paskolos sutartis, pareiškimas apie asmens atskleidimą ir kt.
  • Organas pateikia pagrindinius terminus ir terminus, kuriuos organizacija ketina perduoti kitai šaliai. Joje pateikiama informacija paprasta kalba, kartais taip pat pateikiamos lentelės ir diagramos.
  • Joje taip pat pateikiama išsami informacija apie šalį, atsakingą už jos parengimą, kartu su organizacijos požiūriu ją patvirtinusio asmens parašu.
  • Data, kai tai surašoma ar perduodama, taip pat yra esminis sutarties principas. Paprastai tai yra taškas, po kurio abi šalys patenka į teisinio tikrinimo skydą.
  • Asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, vardas ir pavardė, taip pat atitinkama informacija, tokia kaip adresas ir kt., Taip pat pateikiami šiame dokumente.

Čia taip pat randamas visas kritinis susitarimas ir trumpas įvykdyto pareiškimo tikslas.

Naudoja

Atskleidimo pareiškimas naudojamas įvairiais būdais, ir paprastai žmonės to net nežino. Pvz., Tai gali nurodyti produkto būklę, kai parduodamas, naudojamas ar piktnaudžiaujama tuo atveju, kai garantija ar garantija suteikiama subjekto, būdai ar būdas, kuriais galėtų būti teikiama paslauga, ir tt Vyriausybė taip pat galėtų išleisti tai plačiajai visuomenei už tai, kad ji laikosi konkrečių įstatymų ir kitų teisės aktų, kurių reikia laikytis visuomenės saugumo ar vyriausybės išteklių atveju. Tokiu pareiškimu taip pat turėtų būti nurodytos standartinės visuomenės ir organizacijos darnos užtikrinimo procedūros.

Privalumai

Visų pirma, ji teikia svarbią informaciją vartotojui ar dalyvaujančioms šalims. Jis išreiškiamas netechnine kalba, kad techninių terminų nežinojimas netrukdytų suprasti ne eksperto asmens. Jis taip pat laikomas teisinio dokumento dalimi ir galėtų būti pateiktas kaip įrodymas, jei kiltų teisinis ginčas.

Trūkumai

Nors joje yra visos svarbios detalės, pagrindiniai terminai, svarbios sąlygos, turinčios įtakos sutarčiai, ir kita tokia informacija, kartais dėl detalių apimties ir parašymo būdo žmonės linkę jos nepastebėti arba apskritai neišgyvena tai išsamiai. Tokiu būdu praleidžiami įvairūs esminiai dalykai, ir tai visų pirma praranda patį išdavimo tikslą.

Išvada

Apibendrinant galima teigti, kad atskleidimo pareiškime aiškia ir aiškia kalba pateikiama esminė ir svarbi informacija apie terminus ir sąlygas, vartojamus terminus, pagrindinį šalių susitarimą. Tai yra teisinių dokumentų dalis ir byla gali būti grąžinta ginčo atveju.