Veiklos pajamų formulė Kaip apskaičiuoti veiklos pajamas?

Veiklos pajamų apskaičiavimo formulė

Veiklos pajamų formulė (dar vadinama EBIT formule) yra pelningumo formulė, padedanti apskaičiuoti įmonės pelną, gautą iš pagrindinės veiklos. Formulė yra investuotojo sprendimo priemonė apskaičiuoti, kiek bendrųjų pajamų įmonės galiausiai gaus pelno. Veiklos pajamas galima apskaičiuoti iš visų pajamų atėmus parduotų prekių savikainą ir veiklos sąnaudas.

Matematiškai veiklos pajamas galima apskaičiuoti dviem būdais

1 metodas

Veiklos pajamų formulė = bendros pajamos - parduotų prekių kaina - veiklos išlaidos

2 metodas

Arba veiklos pajamų formulę taip pat galima apskaičiuoti prie grynųjų pajamų (pakoreguotų pagal ne veiklos pajamas ir sąnaudas), kurios matematiškai pateikiamos kaip:

Veiklos pajamos = grynosios pajamos + palūkanų išlaidos + mokesčiai

Veiklos pajamų apskaičiavimo žingsniai

1 metodas

Pirmąjį metodą galima apskaičiuoti atlikus šiuos keturis paprastus veiksmus:

1 žingsnis: Pirma, bendros pajamos turi būti nurodytos iš pelno (nuostolio) ataskaitos. Pavyzdžiui, gamybos įmonėje visos pajamos bus apskaičiuotos padauginus pagamintų vienetų skaičių su vidutine vieneto kaina.

Bendros pajamos = pagamintų vienetų skaičius * vidutinė vieneto kaina

2 žingsnis: Dabar parduotų prekių savikaina taip pat pateikiama pelno (nuostolio) ataskaitoje. Jis apskaičiuojamas pridedant žaliavų pirkimą per ataskaitinį laikotarpį prie pradinių atsargų ir atėmus baigiamąsias atsargas.

Parduotų prekių kaina = pradžios atsargos + žaliavos pirkimas - baigiamasis inventorius

3 žingsnis: Dabar veiklos sąnaudos taip pat surenkamos iš pelno (nuostolio) ataskaitos. Ji apima įvairias tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, tokias kaip darbo sąnaudos, nusidėvėjimas, administracinės išlaidos ir kt.

4 žingsnis: Galiausiai EBIT gaunamas atimant 2 ir 3 veiksmuose gautas vertes iš 1 veiksmo vertės, kaip parodyta žemiau.

EBIT = bendros pajamos - parduotų prekių kaina - veiklos išlaidos

2 metodas

Kita vertus, šie keturi veiksmai padeda apskaičiuoti veiklos pajamas naudojant alternatyvų metodą:

1 žingsnis: Pirma, reikia užfiksuoti grynąsias pajamas, kurias lengvai galima rasti pelno ir nuostolių ataskaitoje kaip eilutę. Įsitikinkite, kad ne veiklos pajamos (išskaičiuotos) ir išlaidos (pridėtos) buvo pakoreguotos, nes tai nėra pagrindinės operacijos dalis.

2 žingsnis: Dabar palūkanų sąnaudos taip pat pateikiamos pelno (nuostolio) ataskaitoje. Tai yra efektyvios palūkanų normos ir negrąžinto skolinimosi per metus rezultatas.

3 žingsnis: Dabar mokesčiai taip pat surenkami iš pelno (nuostolio) ataskaitos.

4 žingsnis: Galiausiai EBIT gaunamas pridėjus 2 ir 3 veiksmuose gautas reikšmes prie 1 veiksmo vertės, kaip parodyta žemiau.

EBIT = grynosios pajamos + palūkanų sąnaudos + mokesčiai

Veiklos pajamų skaičiavimo pavyzdžiai

Pažiūrėkime keletą paprastų ir pažangių EBIT pavyzdžių, kad geriau jį suprastume.

Galite atsisiųsti šį „Operational Income Formula Excel“ šabloną čia - „Operational Income Formula Excel“ šablonas

1 pavyzdys

Panagrinėkime pavyzdį, kaip apskaičiuoti įmonės, vadinamos „ABC Limited“, EBIT, kuri gamina individualius riedučius profesionaliems ir mėgėjų riedutininkams. Finansinių metų pabaigoje bendrovė uždirbo 150 000 USD visų pajamų kartu su šiomis išlaidomis.

Žemiau pateiktoje ekrano kopijoje yra duomenys, naudojami apskaičiuojant veiklos pajamas

Skaičiuodami veiklos pajamas, pirmiausia naudosime šias reikšmes.

Parduotų prekių kaina

Grynosios pajamos

Todėl grynosios pajamos = 41 000 USD

„ABC Limited“ grynosios pajamos finansinių metų pabaigoje siekė 41 000 USD.

Pirmasis metodas apskaičiuoti veiklos pajamas yra toks:

ty EBIT = 150 000–70 000–25 000 USD

EBIT bus -

Taigi, EBIT = 55 000 USD

Dabar atliksime veiklos pajamų apskaičiavimą naudodami antrąjį aukščiau minėtą metodą.

ty EBIT = 41 000 USD + 10 000 USD + 4 000 USD

EBIT bus -

Taigi, EBIT = 55 000 USD

2 pavyzdys („Apple Inc“)

Paimkime realų „Apple Inc.“ metinės ataskaitos, pateiktos 2018 m. Rugsėjo 29 d., Pavyzdį. Turima ši informacija:

Veiklos pajamos bus apskaičiuojamos taip:

Todėl,

  • EBIT (milijonais) = grynosios pajamos + palūkanų sąnaudos + mokesčiai - neveikiantis. Pajamos
  • EBIT = 59 531 USD + 3 240 USD + 13 372 USD

Veiklos pajamos bus -

  • EBIT = 70 898 USD

Veiklos pajamų skaičiuoklė

Galite naudoti šią EBIT skaičiuoklę.

Bendros pajamos
Parduotų prekių kaina
Veiklos sąnaudos
Veiklos pajamų formulė =
 

Veiklos pajamų formulė = Bendros pajamos - parduotų prekių kaina - veiklos išlaidos
0 - 0 - 0 = 0

Aktualumas ir naudojimas

EBIT iš esmės yra pelningumo metrika, padedanti įvertinti įmonės veiklą, kuri apskaičiuojama apskaičiuojant pelną prieš mokant palūkanas skolintojams ar kreditoriams ir mokesčius vyriausybei. Tai yra pelningumo skaičiavimas, kuris matuojamas doleriais, o ne procentais, kaip dauguma kitų finansinių rodiklių.

Tačiau išlieka veiklos pajamų formulės apribojimas, kad ji yra ypač naudinga lyginant panašias tos pačios pramonės įmones. Kadangi EBIT formulėje pelnas vertinamas tik pagal dolerio sumą, investuotojams ir kitiems finansų vartotojams paprastai sunku naudoti šią metriką norint palyginti skirtingo dydžio (mažos ir vidutinės įmonės, vidutinės įmonės ir didelės įmonės) įmones visoje pramonėje.

Apskaičiuokite „Excel“ veiklos pajamas (su šablonu)

Dabar paimkime „Apple Inc.“ paskelbtą paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių finansinės atskaitomybės pavyzdį. Remiantis viešai prieinama finansine informacija, „Apple Inc.“ EBIT (doleriais) galima apskaičiuoti nuo 2016 iki 2018 ataskaitinių metų.

Žemiau pateiktoje ekrano kopijoje yra duomenys, skirti apskaičiuoti EBIT, naudojant abi pirmiau minėtas formules.

Veiklos pajamų apskaičiavimas pagal pirmąją formulę.

EBIT = bendros pajamos - parduotų prekių kaina - veiklos išlaidos

Taigi 2018 m. Rugsėjo 29 d. EBIT bus -

Panašiai apskaičiuosime 2017 m. Rugsėjo 30 d. Ir 2016 m. Rugsėjo 24 d. EBIT

Veiklos pajamų apskaičiavimas naudojant antrąją formulę.

EBIT = grynosios pajamos + palūkanų sąnaudos + mokesčiai

Taigi 2018 m. Rugsėjo 29 d. Pajamos bus -

Panašiai apskaičiuosime 2017 m. Rugsėjo 30 d. Ir 2016 m. Rugsėjo 24 d. EBIT

Iš pirmiau pateiktos lentelės matyti, kad „Apple Inc.“ EBIT doleriais laikotarpiu augo, o tai yra teigiamas įmonės ženklas.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found