Pajamų ataskaitos formulė Apskaičiuokite pelno (nuostolio) ataskaitos elementus (pavyzdys)

Pelno (nuostolio) ataskaitos formulę sudaro 3 skirtingos formulės, kuriose pirmoje formulėje teigiama, kad bendrasis įmonės pelnas gaunamas iš visų pajamų atėmus parduotų prekių savikainą, antroje formulėje teigiama, kad įmonės veiklos pajamos gaunamos atėmus veiklos sąnaudas iš gautas visas bendrasis pelnas, o paskutinėje formulėje teigiama, kad grynosios įmonės pajamos gaunamos pridedant veiklos pajamas su grynąja neveikiančių įmonės straipsnių verte.

Kas yra pajamų ataskaitos formulė?

Terminas „pelno (nuostolio) ataskaita“ reiškia vieną iš trijų pirminių finansinių ataskaitų, kurią įmonė naudoja apibendrindama savo finansinius rezultatus per ataskaitinį laikotarpį. Pelno (nuostolio) ataskaita taip pat vadinama pelno arba pelno (nuostolių) ataskaita. Ši pelno (nuostolių) ataskaitos formulė apskaičiuojama vienu ar keliais etapais.

Vieno etapo atveju pelno (nuostolio) ataskaitos formulė yra tokia, kad grynosios pajamos gaunamos iš pajamų atimant išlaidas. Matematiškai jis vaizduojamas kaip

Grynosios pajamos = pajamos - išlaidos

Jei tai keli žingsniai, pirmiausia bendrasis pelnas apskaičiuojamas iš pajamų atimant parduotų prekių savikainą. Tada veiklos pajamos apskaičiuojamos iš bendrojo pelno atėmus veiklos sąnaudas, galiausiai grynosios pajamos apskaičiuojamos pridedant veiklos pajamas ir neveikiančius straipsnius.

Pajamų ataskaitos formulė pateikiama kaip

  • Bendrasis pelnas = pajamos - parduotų prekių savikaina
  • Veiklos pajamos = bendrasis pelnas - veiklos išlaidos
  • Grynosios pajamos = veiklos pajamos + neveikiantys straipsniai

Pelno (nuostolių) ataskaitos formulė pagal kelių pakopų metodą gali būti apibendrinta taip, kaip nurodyta toliau,

Grynosios pajamos = (įplaukos + neveikiantys straipsniai) - (parduotų prekių savikaina + veiklos sąnaudos)

Pajamų ataskaitos formulės paaiškinimas

Taikant vieno etapo metodą, pelno (nuostolio) ataskaitos apskaičiavimo formulė atliekama naudojant šiuos veiksmus:

1 žingsnis: Pirma, iš pelno (nuostolio) ataskaitos reikia pažymėti visų pajamų generuojančių šaltinių sumą.

2 žingsnis: Tada nustatykite visas išlaidas, susijusias su atitinkamomis pajamomis.

3 žingsnis: Galiausiai, grynųjų pajamų formulę galima gauti iš pajamų atimant išlaidas, kaip parodyta žemiau.

Grynosios pajamos = pajamos - išlaidos

Taikant kelių pakopų pelno (nuostolių) ataskaitos metodą, pelno (nuostolių) ataskaitos lygties skaičiavimas atliekamas atlikus šiuos veiksmus:

1 žingsnis: Pirmiausia nustatykite visas pajamas iš pelno (nuostolių) ataskaitos.

2 žingsnis: Tada nustatykite parduotų prekių kainą iš pelno (nuostolio) ataskaitos. Į parduotų prekių kainą pirmiausia įeina žaliavų sąnaudos. Dabar šiame etape bendrą pelną galima apskaičiuoti iš pajamų atėmus parduotų prekių savikainą. Tai parodyta žemiau:

Bendrasis pelnas = pajamos - parduotų prekių savikaina

3 žingsnis: Toliau veiklos sąnaudos taip pat surenkamos iš pelno (nuostolių) ataskaitos. Veiklos sąnaudos pirmiausia apima pardavimo išlaidas, administracines išlaidas ir kt. Dabar šiame etape veiklos pajamas galima apskaičiuoti iš bendrojo pelno atimant veiklos sąnaudas, kaip parodyta žemiau.

Veiklos pajamos = bendrasis pelnas - veiklos sąnaudos

4 žingsnis: Tada nustatykite neveikiančius straipsnius, tokius kaip palūkanų pajamos, vienkartiniai atsiskaitymai ir kt. Galiausiai grynosios pajamos apskaičiuojamos pridedant neveikiančių straipsnių grynąją vertę (= neveikiančios pajamos - neveikiančios pajamos) sąnaudos) į veiklos pajamas, kaip parodyta žemiau.

Grynosios pajamos = veiklos pajamos + neveikiantys straipsniai

Pajamų ataskaitos formulės pavyzdys (su „Excel“ šablonu)

Šį pajamų ataskaitos formulės „Excel“ šabloną galite atsisiųsti čia - pajamų ataskaitos formulės „Excel“ šabloną

Paimkime realų „Apple Inc.“ metinės ataskaitos, pateiktos 2018 m. Rugsėjo 29 d., Pavyzdį. Užpildykite tuščias vietas remdamiesi šia turima informacija.

Žemiau pateikiami duomenys, skirti apskaičiuoti „Apple Inc.“ metinę ataskaitą.

Bendrasis pelnas

Todėl bendrą pelną galima apskaičiuoti kaip

Bendrasis pelnas = grynasis pardavimas - parduotų prekių savikaina

= 215 639 mln. USD - 131 376 mln. USD

2016 m. Bendrasis pelnas bus -

2016 m. Bendrasis pelnas = 84 263 USD

Veiklos pajamos

Todėl veiklos pajamas galima apskaičiuoti kaip

Veiklos pajamos = bendrasis pelnas - veiklos sąnaudos

= 84 263 mln. USD - 10 045 USD - 14 194 USD

2016 m. Veiklos pajamos bus -

2016 m. Veiklos pajamos =  60 024 USD

Grynosios pajamos

Todėl grynąsias pajamas galima apskaičiuoti kaip

Grynosios pajamos = veiklos pajamos + neveikiantys straipsniai

= 60 024 mln. USD + 1 348–15 685 USD

2016 m. Grynosios pajamos bus -

2016 m. Grynosios pajamos = 45 687 USD

Panašiai galime apskaičiuoti 2017 ir 2018 m. Bendrąjį pelną, veiklos pajamas ir grynąsias pajamas, taip pat galite remtis toliau pateiktu „Excel“ šablonu.

Pajamų ataskaitos formulės aktualumas ir naudojimas

Pelno (nuostolio) ataskaitos formulės supratimas yra labai svarbus žmonėms, besidomintiems aktyvia prekyba vertybinių popierių biržoje, arba analitikui, tiriančiam konkrečios įmonės finansinę veiklą. Jie privalo mokėti skaityti finansines ataskaitas, įskaitant pelno (nuostolių) ataskaitą.

Reikėtų pažymėti, kad grynosios pajamos nėra tas pats, kas grynasis pelnas. Nepaisant to, įmonės gebėjimas per ilgą laiką gauti sveikas grynąsias pajamas gali būti vertinamas kaip teigiamas akcijų ir obligacijų kainų rezultatas, nes būtent grynosios pajamos kompensuoja akcininkams jų prisiimtą riziką. Jei įmonė negali gauti pakankamai pelno, akcijų vertė greičiausiai kris. Trumpai tariant, įmonės, kurios pajamos yra sveikos, akcijų ir obligacijų kainos bus aukštesnės.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found