Darbinio sverto laipsnis (formulė) Skaičiavimo pavyzdžiai

Kas yra veiklos sverto laipsnis (DOL)?

Veiklos sverto laipsnis matuoja įmonės veiklos pajamų jautrumą pardavimų pokyčiams; didesnis DOL reiškia didesnę fiksuotų išlaidų dalį vykdant verslo operacijas, o mažesnis DOL reiškia mažesnes fiksuotų sąnaudų investicijas į verslo valdymą.

Veikimo sverto formulės laipsnis

Formulė naudojama nustatyti įmonės pardavimo pokyčių įtaką tos įmonės veiklos pajamoms.

 • DOL koncepcija siejasi su pastoviųjų ir kintamų sąnaudų dalimi bendroje įmonės sąnaudų struktūroje.
 • Bendrovės, kuriai tenka didesnė fiksuotų išlaidų dalis, DOL yra didesnis, palyginti su įmone, kuriai būdinga didesnė kintamųjų išlaidų dalis.
 • Jei DOL yra didelis, tada pajamos prieš palūkanas ir mokesčius (EBIT) yra jautresnės procentiniam pardavimų pokyčiui, o visi kiti kintamieji lieka tie patys ir atvirkščiai.

Veiklos sverto laipsnio (DOL) formulė gaunama dalijant EBIT procentinį pokytį iš pardavimo procentinio pokyčio ir ji pateikiama kaip

Formulė = EBIT procentinis pokytis / Pardavimų procentinis pokytis

Ir atvirkščiai, DOL formulę taip pat galima gauti dalijant įmokų maržą iš bendrovės EBIT, kuris matematiškai pateikiamas kaip

Formulė = Įnašo marža / EBIT

Jis gali būti toliau išplėstas, kaip parodyta žemiau,

Veikimo sverto formulės laipsnis = (Pardavimai - kintamos išlaidos) / (Pardavimai - Fiksuotos išlaidos - Kintamos išlaidos)

Paaiškinimas

Formulę galima gauti atlikus šiuos tris veiksmus:

1 žingsnis: Pirma, nustatykite einamųjų ir praėjusių metų veiklos pajamas ir EBIT. Apskaičiuokite EBIT procentinį pokytį iš pradžių atimdami praėjusių metų EBIT iš einamųjų metų, tada padalydami rezultatą iš praėjusių metų EBIT, kaip parodyta žemiau,

Procentinis EBIT pokytis = ( einamųjų metų EBIT - praėjusių metų EBIT ) / praėjusių metų EBIT * 100%

2 žingsnis: Tada nustatykite einamųjų ir praėjusių metų pardavimus. Apskaičiuokite procentinį pardavimo pokytį iš pradžių atimdami praėjusių metų pardavimus iš einamųjų metų, tada padalydami rezultatą iš praėjusių metų pardavimų, kaip parodyta žemiau,

Procentinis pardavimo pokytis = (Pardavimų einamieji metai - Pardavimai praėjusiais metais) / Pardavimai praėjusiais metais * 100%

3 žingsnis: Galiausiai formulę galima apskaičiuoti padalijus 1 veiksmo vertę iš 2 žingsnio vertės, kaip nurodyta aukščiau.

Pavyzdžiai

Pažiūrėkime keletą paprastų ir išplėstinių pavyzdžių, kad geriau jį suprastume.

Čia galite atsisiųsti šį „Formula Excel“ šabloną: „Formula Excel“ šabloną.

1 pavyzdys

Paimkime pavyzdį bendrovės A, kurios pardavimai per metus siekė 800 000 USD, o antraisiais metais dar padidėjo iki 1 000 000 USD. Pirmaisiais metais įmonės veiklos sąnaudos siekė 450 000 USD, o antraisiais metais - 550 000 USD. Nustatykite A bendrovės DOL.

Norėdami apskaičiuoti darbinio sverto laipsnį, naudokite šiuos duomenis.

EBIT 1 metais

 • 1 metų EBIT = pardavimai 1 metais - veiklos išlaidos 1 metais
 • = 800 000–450 000 USD
 • = 350 000 USD

EBIT 2 metais

 • EBIT 2 metais = Pardavimai 2 metais - Veiklos išlaidos 2 metais
 • = 1 000 000–550 000 USD
 • = 450 000 USD

EBIT pokytis

 • EBIT pokytis = EBIT 2 metais - EBIT 1 metais
 • = 450 000–350 000 USD
 • = 100 000 USD

Procentinis EBIT pokytis

 • Procentinis EBIT pokytis = EBIT / EBIT pokytis 1 metais * 100%
 • = 100 000 USD / 350 000 USD * 100%
 • = 28,57%

Pardavimų pokytis

 • Pardavimų pokytis = Pardavimai 2 metais - Pardavimai 1 metais
 • = 1 000 000–800 000 USD
 • = 200 000 USD

Pardavimų procentinis pokytis

 • Procentinis pardavimo pokytis = Pardavimų / pardavimų pokytis 1 metais * 100%
 • = 200 000 USD / 800 000 USD * 100%
 • = 25,00%

Darbinio sverto laipsnio apskaičiavimas bus -

Dabar DOL formulė = EBIT procentinis pokytis / pardavimo procentinis pokytis

 • DOL formulė = 28,57% / 25,00%
 • = 1,14

Todėl A bendrovės DOL yra 1,14.

2 pavyzdys

Paimkime kitos įmonės B pavyzdį, kuri užsiima šokolado gamyba ir einamaisiais metais pardavė 18 000 vienetų, o vidutinė pardavimo kaina buvo 50 USD už vienetą. Bendrovės sąnaudų struktūra yra tokia, kad pastoviosios išlaidos yra 100 000 USD, o kintamosios - 25 USD už vienetą. Apskaičiuokite B įmonės veiklos sverto laipsnį.

Norėdami apskaičiuoti darbinio sverto laipsnį, naudokite šiuos duomenis.

Pardavimai = pardavimo apimtis * Vidutinė pardavimo kaina už vienetą

 • = 18 000 * 50 USD
 • = 900 000 USD

Kintamos išlaidos = pardavimo apimtis * kintama kaina už vienetą

 • = 18 000 * 25 USD
 • = 450 000 USD

Indėlio marža

Įnašo marža = Pardavimai - kintamos išlaidos

 • = 900 000–450 000 USD
 • = 450 000 USD

EBIT

EBIT = Pardavimai - kintamos išlaidos - pastovios išlaidos

 • = 900 000–450 000–100 000 USD
 • = 350 000 USD

Skaičiavimas bus toks -

Dabar DOL formulė = Įnašo marža / EBIT

 • DOL formulė = 450 000 USD / 350 000 USD

 • = 1,29

Todėl B įmonės DOL yra 1,29.

Veikimo sverto skaičiuoklės laipsnis

Galite naudoti šį skaičiavimo laipsnį.

Procentinis EBIT pokytis
Pardavimų procentinis pokytis
DOL formulė
 

DOL formulė =
Procentinis EBIT pokytis
=
Pardavimų procentinis pokytis
0
= 0
0

Aktualumas ir naudojimas

Svarbu suprasti DOL formulės sąvoką, nes tai padeda įmonei įvertinti veikiančio sverto poveikį tikėtinam įmonės pelnui. Tai yra pagrindinis įmonės santykis, siekiant nustatyti tinkamą veiklos sverto lygį, kurį galima panaudoti siekiant užtikrinti maksimalią naudą iš įmonės veiklos pajamų.

Jei įmonė turi didelį veiklos svertą, tai reiškia, kad didelę jos bendros sąnaudų struktūros dalį lemia pastovios išlaidos. Tokiai bendrovei patirs didžiuliai pelno pokyčiai, palyginti su mažesniu pardavimų augimu. Kita vertus, jei įmonės veiklos svertas yra mažas, tai reiškia, kad kintamosios išlaidos sudaro didelę jos bendros struktūros dalį. Tokiai bendrovei nereikia didinti pardavimų per se, kad padengtų mažesnes pastovias išlaidas, tačiau ji gauna mažesnį pelną iš kiekvieno papildomo pardavimo.

Nepaisant to, įmonė, turinti aukštą finansinį svertą, visada turėtų nepamiršti, kad palyginti su įmone, turinčia mažą finansinį svertą, ji yra labiau pažeidžiama blogų įmonių sprendimų ir kitų kintamųjų, dėl kurių pajamos gali žymiai sumažėti.