NOPAT (apibrėžimas, formulė) Kaip apskaičiuoti NOPAT?

Kas yra NOPAT?

NOPAT arba grynasis veiklos pelnas po mokesčių yra pelningumo matas, pagal kurį įmonės pelnas apskaičiuojamas be svertų poveikio darant prielaidą, kad įmonė neturi kapitalo skolos, o savo ruožtu ignoruoja palūkanų mokėjimus ir mokestinį pranašumą, kurį įmonės turi išleisti skolą į savo kapitalą.

Iš esmės atsižvelgiama į EBIT (pelnas prieš palūkanas ir mokesčius) ir tada atimama koreguojama mokesčio suma. Pavyzdžiui, tarkime, kad EBIT yra 40 000 USD, o koreguojamas mokestis yra 8 000 USD. Tada grynasis veiklos pelnas po mokesčių būtų = $ (40 000 - 8 000) = 32 000 USD.

NOPAT formulė

Grynasis veiklos pelnas po mokesčių apskaičiuoja įmonės veiklą vykdant pagrindinę veiklą, atsižvelgiant į taikomus mokesčius, ir apskaičiuojamas padauginus vieną atėmus mokesčio tarifą iš bendrovės veiklos pajamų.

Matematiškai grynasis veiklos pelnas po mokesčių apskaičiuojamas taip, kaip nurodyta toliau,

NOPAT formulė = EBIT * (1 - mokesčių norma)

Grynasis veiklos pelnas po mokesčių taip pat žinomas kaip grynasis veiklos pelnas atėmus mokesčius (NOPLAT). Pažymėtina, kad į NOPAT formulę neįeina vienkartiniai nuostoliai ar mokesčiai. Tai gerai atspindi įmonės veiklos pelningumą.

NOPAT apskaičiavimo žingsniai

1 žingsnis: Pirma, įmonės EBIT nustatomas remiantis pelno (nuostolių) ataskaitoje esančia informacija. EBIT apskaičiuojamas iš visų įmonės pajamų atėmus parduotų prekių savikainą ir veiklos sąnaudas.

EBIT = bendros pajamos - parduotų prekių savikaina - veiklos sąnaudos

2 žingsnis:  Dabar įmonės mokesčio tarifas pažymimas iš metinės įmonės ataskaitos. Tada apskaičiuota mokesčio vertė apskaičiuojama atimant mokesčio tarifą iš vieno, ty (1 - mokesčio tarifas).

3 žingsnis:  Galiausiai grynojo veiklos pelno po mokesčių formulė gaunama padauginus EBIT iš 2 etape apskaičiuotos vertės, kaip parodyta aukščiau.

NOPAT pavyzdžiai

Pažiūrėkime keletą paprastų ir išplėstinių pavyzdžių, kad geriau jį suprastume.

Šį NOPAT „Formula Excel“ šabloną galite atsisiųsti čia - NOPAT „Formula Excel“ šablonas

1 pavyzdys

Panagrinėkime NOPAT skaičiavimo pavyzdį įmonei PQR Ltd, kuri gamina individualius riedučius profesionaliems ir mėgėjų čiuožėjams. Finansinių metų pabaigoje bendrovė uždirbo 150 000 USD visų pajamų kartu su šiomis išlaidomis.

Dabar įmonės veiklos pajamas arba EBIT galima apskaičiuoti kaip:

 • EBIT = 150 000–70 000–25 000 USD
 • = 55 000 USD

Todėl jį galima apskaičiuoti kaip

 • NOPAT = 55 000 USD * (1 - 20%)

Todėl PQR Ltd NOPAT tam tikrais finansiniais metais yra 44 000 USD.

2 pavyzdys

Paimkime realų „Apple Inc.“ metinės ataskaitos pavyzdį nuo 2016 m., 2017 m. Ir 2018 m. Apskaičiuokite „Apple Inc.“ NOPAT, remdamiesi šia turima informacija:

EBIT

Dabar „Apple Inc.“ EBIT galima apskaičiuoti kaip:

EBIT (milijonais) = grynasis pardavimas - pardavimo kaina - mokslinių tyrimų ir plėtros išlaidos - pardavimo, bendrosios ir administracinės išlaidos

2016 m. Rugsėjo 24 d. EBIT

 • = 2,15,639–1,31,376–10,045–14,194 USD
 • = 60 024 USD

2017 m. Rugsėjo 30 d. EBIT

 • = 2 292 344 USD - 1 41 048 USD - 11 581 USD - 15 261 USD
 • = 61 344 USD

2018 m. Rugsėjo 29 d. EBIT

 • = 265 595 USD - 163 756 USD - 14 236 USD - 16 705 USD
 • = 70 898 USD

Dabar „Apple Inc.“ NOPAT skaičiavimas 2016 m. Rugsėjo 24 d. Yra toks:

NOPAT apskaičiavimas 2016 m. Rugsėjo 24 d

 • NOPAT formulė = 45 687 USD * (1 - 35,00%)
 • = 39 016 USD

Skaičiavimas 2017 m. Rugsėjo 30 d

 • NOPAT = 61 344 USD * (1 - 35,00%)
 • = 39 874 USD

NOPAT apskaičiavimas 2018 m. Rugsėjo 29 d

 • NOPAT = 70 898 USD * (1–24,50%)
 • = 53 527,99 USD ~ 53 528 USD

Todėl 2018 m. Rugsėjo 29 d. Pasibaigusiais finansiniais metais „Apple Inc.“ NOPAT sudarė 53 528 mln. USD.

„Nestle“ NOPAT skaičiavimas

Pažvelkime į „Nestle“ pajamų ataskaitą

2014 m. Ir 2015 m. Gruodžio 31 d. Pasibaigusių metų konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita

šaltinis: „Nestle“ metinė ataskaita

Dabar turime grynąsias pajamas (metų pelną) ir EBIT (veiklos pelną). Bet norint gauti koreguotą mokesčio tarifą, turime apskaičiuoti tarifą.

Kadangi mokesčio tarifas nėra paminėtas, apskaičiuosime tarifą -

Pelnas prieš mokesčius, asocijuotas įmones, bendras įmones (A) 11784 10268
Mokesčiai (B) 3305 3367
Mokesčio tarifas (B / A) 0,28 0,33

Naudodami šį mokesčio tarifą apskaičiuosime abiejų metų grynąjį veiklos pelną po mokesčių.

Veiklos pelnas (X) 12408 m 14019
Mokesčio tarifas (Y) 0,28 0,33
Grynasis veiklos pelnas po mokesčių [X * (1 - Y)] 8934 9393

Tokiu būdu turėtumėte atsižvelgti į pelno (nuostolių) ataskaitos informaciją ir paskaičiuoti NOPAT iš EBIT ir pakoreguoto mokesčio tarifo.

Skaičiuojant „Colgate“ grynąjį veiklos pelną po mokesčių

Dabar apskaičiuokime „Colgate“ grynąjį veiklos pelną po mokesčių. Žemiau pateikiama „Colgate“ pajamų ataskaita.

šaltinis: „Colgate SEC Filings“

 • Pažymime, kad „Colgate“ EBIT 2016 m. Yra 3837 mln. USD

Aukščiau nurodytame EBIT yra nepiniginiai straipsniai, tokie kaip nusidėvėjimas ir amortizacija, restruktūrizavimo išlaidos ir tt

Žemiau pateikiama „Colgate“ restruktūrizavimo išlaidų, susijusių su jos 10K padavimais, apžvalga.

 • „Colgate“ restruktūrizavimo išlaidos 2016 m. = 228 mln. USD

Koreguotas EBIT = EBIT + restruktūrizavimo išlaidos

 • Patikslintas EBIT (2016 m.) = 3837 mln. USD + 228 mln. USD = 4.065 mln. USD

Dabar apskaičiuokime mokesčio tarifą, reikalingą apskaičiuoti NOPAT.

Mes galime tiesiogiai apskaičiuoti efektyvius mokesčių tarifus iš pelno (nuostolio) ataskaitos.

šaltinis: „Colgate SEC Filings“

Efektyvus mokesčio tarifas = Pajamų mokesčių atidėjimas / pajamos prieš pajamų mokesčius

 • Efektyvus mokesčio tarifas (2016 m.) = 1 152 USD / 3 738 USD = 30,82%

NOPAT formulė = koreguotas EBIT x (1 mokesčio tarifas)

 • NOPAT (2016 m.) = 4 065 mln. USD x (1–0,3082) = 2 812 mln. USD

Skaičiuoklė

Galite naudoti šią skaičiuoklę.

EBIT
Mokesčio tarifas
NOPAT formulė =
 

NOPAT formulė = EBIT * (1 - mokesčių tarifas)
0 * (1 - 0) = 0

Aktualumas ir naudojimas

Gryno veiklos pelno po mokesčių formulė iš esmės yra pelningumo metrika, padedanti įvertinti, kaip įmonė veikia efektyviai, kuri apskaičiuojama matuojant pelną, pakoreguotą pagal skolų finansavimo sąnaudas ir mokesčių lengvatas. NOPAT pateikia tokią nuomonę, kurios neturi įtakos įmonės svertas ar didžiulė banko paskola jos knygose. Toks koregavimas yra būtinas, nes šie skolų palūkanų mokėjimai sumažina grynąsias pajamas, o tai ilgainiui sumažina įmonės mokesčių išlaidas. Todėl NOPAT formulė padeda analitikui pamatyti, kaip gerai veikia pagrindinės įmonės operacijos (be mokesčių). Tai yra pelningumo skaičiavimas, kuris matuojamas doleriais, o ne procentais, kaip dauguma kitų finansinių rodiklių.

Tačiau išlieka NOPAT apribojimas, kad jis yra ypač naudingas lyginant panašias tos pačios pramonės įmones. Kadangi pelnas vertinamas tik pagal dolerio sumą, investuotojams ir kitiems finansų vartotojams paprastai sunku naudoti šią metriką norint palyginti skirtingo dydžio (mažų ir vidutinių įmonių, vidutinio dydžio įmonių ir didelių įmonių) pramonės įmones.