Grynasis eksportas (apibrėžimas, formulė) Kaip apskaičiuoti grynąjį eksportą?

Grynojo eksporto apibrėžimas

Bet kurios šalies grynasis eksportas matuojamas apskaičiuojant buveinės šalies per tam tikrą laikotarpį eksportuotų prekių ar paslaugų vertę, atėmus per tą patį laikotarpį gimtosios šalies importuotų prekių ar paslaugų vertę. Apskaičiuotas grynasis skaičius apima įvairias šalies eksportuojamas ir importuojamas prekes ir paslaugas, pvz., Mašinas, automobilius, plataus vartojimo prekes ir kt.

Grynasis eksportas yra vienas iš svarbių kintamųjų, kuris naudojamas apskaičiuojant bet kurios šalies bendrąjį vidaus produktą. Kai grynasis eksportas yra teigiamas, tai reiškia prekybos perteklių, o kai jis yra neigiamas, tada - bet kurios šalies prekybos deficitą.

Grynojo eksporto formulė

Bet kurios šalies grynąjį eksportą galima apskaičiuoti pagal žemiau pateiktą formulę

Grynasis eksportas = eksporto vertė - importo vertė

Kur,

 • Eksporto vertė = bendra užsienio šalių išlaidų, susijusių su buveinės prekėmis ir paslaugomis, vertė.
 • Importo vertė = bendra buveinės šalies išlaidų prekėms ir paslaugoms, importuojamoms iš užsienio šalių, vertė.

Grynojo eksporto pavyzdys

Pavyzdžiui, visos Jungtinės Valstijos išlaidos iš užsienio šalių importuojamoms prekėms ir paslaugoms pernai siekia 250 mlrd. Tais pačiais metais bendra užsienio šalių išlaidų JAV prekėms ir paslaugoms vertė siekė 160 mlrd. USD. Apskaičiuokite grynąjį konkrečių metų šalies eksportą.

Sprendimas:

JAV eksporto vertė = 250 mlrd. USD

JAV importo vertė = 160 mlrd. USD

 • Grynasis eksportas yra 250–160 mlrd. USD
 • = 90 mlrd. USD

Šiuo atveju, kadangi grynasis eksportas yra teigiamas, jis bus pridėtas prie bendrojo šalies vidaus produkto.

Privalumai

 1. Tai yra vienas iš svarbių kintamųjų, naudojamas apskaičiuojant bet kurios šalies bendrąjį vidaus produktą. Kai bendra užsienio šalių išlaidų, skirtų buveinės prekėms ir paslaugoms, vertė, t. Y., Eksportas pagal buveinės apskrities yra didesnis nei bendra buveinės šalies išlaidų iš užsienio šalių importuojamoms prekėms ir paslaugoms, nei šalies, vertė yra teigiama. prekyba tam tikru laikotarpiu ir grynasis eksportas bus pridėtas prie šalies BVP.
 2. Bet kurios šalies grynojo eksporto apskaičiavimas padeda nustatyti tos šalies finansinę būklę. Kai šalies eksportas yra didelis, tai rodo, kad jis uždirba pinigus iš kitų šalių, o tai gali sustiprinti šalies finansinę būklę, nes į ją įplaukia pinigai, kuriuos galima panaudoti norint įsigyti daugiau skirtingų produktų. iš kitų šalių.
 3. Įvertinus ir išanalizavus visą eksportą, tai galėtų būti geras rodiklis, rodantis šalies taupymo lygį, būsimus valiutų kursus ir kt.

Trūkumai

Yra keletas skirtingų ekonomistų diskusijų dėl grynojo eksporto, kurie gali sukelti problemų tiksliai suprasti tą patį vartotoją. Vienos tokių diskusijų metu daugelis ekonomistų laikosi nuomonės, kad jei kuri nors šalis turi nuolatinį prekybos deficitą, tai pakenks jos ekonomikai ir sukels spaudimą šalyje nuvertinti savo valiutą ir taip sumažinti savo palūkanų normas.

Tačiau tas pats negalioja JAV, kur yra prekybos deficitas, ir net esant neigiamam grynam eksportui; vis dėlto JAV BVP yra didžiausias pasaulyje

Svarbūs dalykai

 1. Kai bendra užsienio šalių išlaidų, skirtų buveinės prekėms ir paslaugoms, vertė, t. Y., Eksportas pagal šalies apskritį yra didesnis nei bendra šalies išlaidų iš užsienio šalių importuojamoms prekėms ir paslaugoms vertė, yra teigiamas balansas prekybos tam tikru laikotarpiu.
 2. Kitas terminas, vartojamas grynam eksportui nurodyti, yra prekybos balansas.
 3. Yra įvairių veiksnių, kurie gali turėti įtakos grynajam eksportui ir santykinėms šalies importo ir eksporto kainoms, įskaitant valiutų kursus, klestėjimą užsienyje ir tarifus ir kt.
 4. Bet kurios šalies grynojo eksporto apskaičiavimas yra šalies eksporto į užsienio šalis matas ir paprastai išreiškiamas šalies bendrojo vidaus produkto procentine dalimi. Naudodamiesi tuo, bet kurios šalies vyriausybės gali kiekybiškai įvertinti savo eksportą pagal vidaus ar savo šalies prekių ir paslaugų, kurias perka užsienio sektorius, procentą.
 5. Kai grynasis eksportas yra teigiamas, tai reiškia prekybos perteklių, o kai jis yra neigiamas, tada - bet kurios šalies prekybos deficitą.

Išvada

Grynasis eksportas yra skirtumas tarp produktų, išsiųstų iš gimtosios šalies arba parduotų į kitą šalį, ir produktų, išsiųstų į gimtąją apskritį arba nupirktų iš kitų šalių, kiekio realizuoja jų šalies ekonomika. Bet kurios šalies grynojo eksporto apskaičiavimas padeda nustatyti tos šalies finansinę būklę.

Kai šalies eksportas yra didelis, tai rodo, kad jis uždirba pinigus iš kitų šalių, o tai gali sustiprinti šalies finansinę būklę, nes į ją įplaukia pinigų srautas, kurį galima panaudoti norint įsigyti daugiau skirtingų produktų iš kitų šalių. Bet kurios šalies grynojo eksporto vertė bus teigiama ar neigiama, priklausys nuo to, ar šalis yra bendra importuotoja, ar eksportuotoja.